specchem.eu

Produkty biobójcze

Produkty biobójcze

Uzyskania pozwoleń na obrót produktami biobójczymi.

Doradzamy w zakresie uzyskania pozwoleń na obrót produktami biobójczymi. Dokonujemy oceny dokumentacji, pomagamy w zdobyciu wyników badań skuteczności produktu biobójczego, również metodami nieznormalizowanymi. W ramach pełnomocnictwa pośredniczymy w rejestracji produktów biobójczych według procedury narodowej i europejskiej. Opracowujemy pełną dokumentację gotową do przedłożenia do Urzędu Rejestracji. Nadzorujemy cały proces rejestracji produktu biobójczego.


Definicja produktu biobójczego

Produkt biobójczy oznacza każdą substancję lub mieszaninę w postaci, w jakiej jest dostarczana użytkownikowi, składającą się z jednej lub kilku substancji czynnych lub zawierającą lub wytwarzającą jedną lub więcej substancji czynnych, której przeznaczeniem jest niszczenie, odstraszanie, unieszkodliwianie organizmów szkodliwych, zapobieganie ich działaniu lub zwalczanie ich w jakikolwiek sposób inny niż działanie czysto fizyczne lub mechaniczne.


Kategorie produktów biobójczych oraz grupy produktów biobójczych w danej kategorii


 • Kategoria I. Produkty dezynfekujące i produkty biobójcze o ogólnym zastosowaniu
  Grupa 1. Produkty biobójcze do higieny człowieka
  Grupa 2. Produkty dezynfekujące do użytku prywatnego i publicznego oraz inne produkty biobójcze
  Grupa 3. Produkty biobójcze stosowane w higienie weterynaryjnej
  Grupa 4. Produkty stosowane do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt
  Grupa 5. Produkty stosowane do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia

 • Kategoria III. Produkty biobójcze do zwalczania szkodników
  Grupa 14. Produkty do zwalczania gryzoni
  Grupa 15. Produkty do zwalczania ptaków
  Grupa 16. Produkty do zwalczania mięczaków
  Grupa 17. Produkty do zwalczania ryb
  Grupa 18. Produkty do zwalczania owadów, roztoczy i innych stawonogów
  Grupa 19. Repelenty i atraktanty

 • Kategoria IV. Inne produkty biobójcze
  Grupa 21. Produkty do ochrony obiektów i urządzeń przed niepożądanymi organizmami w środowisku wodnym
  Grupa 22. Płyny do balsamowania i preparowania
  Grupa 23. Produkty do zwalczania innych kręgowców

Obowiązek rejestracji produktów biobójczych

Produkty biobójcze podlegają w UE procedurze rejestracji i dopuszczenia do obrotu. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym można uzyskać w procedurze narodowej (na obrót w Polsce, w okresie przejściowym), jak i zgodnie z nowymi zharmonizowanymi zasadami europejskimi.


Najważniejsze akty prawne dotyczące stosowania produktów biobójczych

Ustawa o produktach biobójczych z dnia 13.09.02 (Dz.U.175 poz. 1433, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MZ z dnia 17.01.03 w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia (Dz.U.16 poz. 150), Rozporządzenie (WE) 528/2012 z dnia 22 maja 2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych.